Har du blivit utsatt för stalking?

 

Stalkning innebär att någon upprepade gånger blir trakasserad av samma person. Trakasserierna kan ske i form av hot, ovälkomna besök, att ringa upprepade gånger på telefon och att skicka brev eller e-post med kränkande innehåll. Dessa kontakter uppfattas av den utsatte som störande, hotfulla, kränkande och skrämmande genom både sitt innehåll och sin omfattning. Beteendet kan även innebära att någon smyger sig på, övervakar och förföljer en person.

Källa: Kvinnofridslinjen

Stalking är inget ovanligt fenomen. Personer som blivit utsatta för våld och valt att lämna relationen riskerar att den våldsamma partnern börjar stalka och att hen dyker upp på olika oönskade sätt och stör, kränker, skrämmer. En misshandlare gillar nämligen inte att förlora kontrollen. Misshandlaren kan därför ta till den här sortens metoder för att fortsätta tvinga sig på när hen blir lämnad och erfarenheten säger att det finns en hotbild om ökat våld i samband med att man lämnar en misshandlare.

Att en person gång på gång mot ens vilja tar kontakt och gör det på ett obehagligt och skrämmade sätt är tärande och det är lätt att känna skam och skuld och därför inte söka hjälp. Man kanske känner sig dum som överhuvudtaget har haft en relation med en sådan person och anklagar sig själv för sina val. Eller också så kanske man lever under mer eller mindre uttalade hot om repressalier om man skulle anmäla personen. Att en misshandlare fortsätter att kränka gränser när relationen tagit slut kanske egentligen inte är helt oväntat eller förvånande. Att trampa över gränser har ju sannolikt sedan länge varit ett återkommande mönster. Framför allt så handlar det här om misshandlarens tillkortakommanden och inte om dig. Ingen har gjort sig förtjänst av misshandel och trakasserier, vare sig under eller efter en relation. Blir du utsatt för stalking av en expartner, ta det på allvar. Slutar inte personen då du sagt ifrån kontakt så var inte rädd att kontakta polisen. Tveka inte heller att söka stöd hos kvinnofridslinjen, en kvinnojour eller socialtjänsten. Du har rätten att bestämma vem som ska finnas i ditt liv just nu.

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author