Försummelse, utstuderad grymhet

Försummelse är en sorts misshandel som riktas särskilt mot människor som pga. sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder är beroende av hjälp i vardagen. En hjälp som misshandlaren undanhåller dem. Det kan vara utebliven omvårdnad, gömma hjälpmedel eller ställa dem så långt bort att personen inte når, inte ge nödvändiga mediciner mm. Ofta riktas alltså angreppen direkt mot funktionshindret. Man är otroligt utelämnad och utsatt då man inte själv kan tillgodose sin behov och har en partner som hindrar en att få dem tillgodosedda i stället för att hjälpa till. När man är beroende av sin partner för sin dagliga levnad så är det också svårare att anmäla och lämna misshandlaren.

Ämnet är verkligen inte lätt. Det är upprörande, smärtsamt och skrämmande att det finns personer som behandlar sin sjuka, gamla eller funktionsnedsatta närstående så illa.”När man slår mot det som gör ont”, så beskrev en funktionsnedsatt kvinna det hon blev utsatt för av sin partner. Det är också titeln på en skrift som Nationellt Centrum för Kvinnofrid gett ut och som du kan ladda ner här om du vill läsa hela rapporten. Jag rekommenderar verkligen den här boken, som ger en ökad kunskap i funktionsnedsatta och våldsutsatta kvinnors situation.

Det är viktigt att vi vågar se och vågar agera om vi upptäcker någon som är utsatt. Och det är viktigt att se till att funktionsnedsättningen inte blir ett hinder för att kunna få stöd och hjälp att ta sig ur en våldsam relation. Att man måste ta alla på allvar borde vara en självklarhet, men gör man alltid det då det till exempel är en kvinna som har en psykossjukdom eller en utvecklingsstörning signalerar?

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author