Att bemöta psykisk misshandel

Psykisk misshandel handlar om att trampa över gränser

Misshandlaren klampar in i ditt inre och kränker dig. När hen tar sig friheten att tala om vem du är, vilka avsikter du har, hur du gör olika saker och hur du tänker så kränker hen din integritet. Hen invaderar ditt inre med sina påståenden om dig som är rena lögner. Hen anklagar och kallar dig för nedsättande saker, och det är ett grovt övertramp som kränker din mänskliga värdighet. När hen beordrar dig så betraktar hen dig inte som en självständig individ utan som en ägodel, det är en invasion av din person. Att leva med en misshandlare innebär att man gång på gång utsätts för övertramp, kränkningar av ens gränser. Du vill ha ett stopp på misshandeln. Du måste återuppbygga de gränser du vill ha så det blir tydligt vad som är acceptabelt för dig och vad som inte är det.

Innan du börjar…

Misshandlare förändrar i regel inte sitt nedbrytande beteende såvida de inte inser att de har problem och är villiga att söka professionell hjälp. Misshandeln tjänar ett syfte i deras värld, nämligen att ha makt och kontroll. Det är drivkraften bakom psykiskt och fysiskt våld i nära relationer. I en sund relation så söker man närhet, respekt och förståelse, alltså motsatsen. Dessa två världar möts inte. Den part som söker kärlek, ömsesidighet och förståelse skadas oundvikligen då motparten ser relationen som en maktkamp

Eftersom misshandlarens värld och partnerns värld inte är lika så fungerar inte partnerns försök att lösa problemen. Dina försök att få hen att förstå hur ledsen du blir, förmå hen att prata då hen tiger och förklara dig då hen blockerar dig gör alla att hens känsla av makt ökar. Hen känner att hen tjänar på misshandeln.

Är det värt att försöka?

Det kan vara värt att försöka om:

  • Hen visar i handling att hen vill dig väl
  • Hen berikar ditt liv
  • Ni har gemensamma intressen och mål
  • Hen gör dig glad
  • Välvilja och generositet karaktäriserar ert förhållande
  • Vill du göra ett försök att bemöta psykisk misshandel så glöm de vanliga sätten att lösa konflikter. Tumregeln är att misshandlaren inte ska känna att hen vinner något på sina angrepp.

Kom ihåg – då du börjar sätta gränser så kommer det ganska snart att visa sig om hen respekterar dem eller om hen fortsätter som förut eller till och med trappar upp misshandeln. Du måste vara beredd på båda delarna och fundera på hur du vill bemöta detta.

Så här kan du göra

Vilka är dina gränser? Fundera! Skriv gärna ner dem! Till exempel: ”Från och med nu accepterar jag inte att x skriker åt mig” ”Jag kommer inte längre att acceptera att X kallar mig tjock och lat” ”Jag kommer inte längre att tillåta att X driver med mig ett sårande sätt”

Tala om för din partner vilka saker du inte längre accepterar. Inga förklaringar behövs. Det är dina gränser, punkt slut. Var beredd på motreaktioner. Om din partner kränkt dig oavsiktligen så kan hen backa och visa vilja att ändra sig. Om hen däremot är fientlig och kontrollerande så kommer hen sannolikt att gå till motattack. Det är hotande att du står upp för dig själv eftersom hen tappar makt och kontroll över dig. Hen kan börja skrika, försöka skoja bort det du säger, sitta och tiga eller förneka att hen någonsin skulle ha behandlat dig så. Hen kan testa om du verkligen står fast vid det du har sagt.

Fortsätt stå upp för dig själv om hen trampar över dina gränser.

Några tips om att bemöta olika typer av misshandel

Undanhållande, ”the silent treatment” brukar ofta framkalla alla möjliga reaktioner från partnern, allt från gråt, ilska till bönfallande att prata. Nu ska du tänka om. Sätt på dig din Mp3 och sitt och sjung eller säg att du blir uttråkad och gå ut. Ignorera hens tysta sätt att skrika ut hur missnöjd hen är!

När hen säger emot allt du tycker och upplever: Sluta försök förklara dig, hen kommer att säga emot din förklaring också. Säg bara: Se på mig! Och upprepa sedan det du sagt. Eller säg helt enkelt: ”Sluta!” ”Lägg av”

Några förslag när hen pratar nedsättande till dig:

”Du fattar ingenting” ”Ok så det är DET du tror?”

”Du bara överdriver” ”Sluta med sånt prat!”

”Du kan inte köra bil” ”Håll dina kommentarer för dig själv”

”Du är en dålig fru/man” ”Sluta döma mig!”

Sen avslutar du genast samtalet, gå helst iväg.

När hen försöker avleda samtalet, t.ex. med motanklagelser

Låt dig inte dras med när hen vill byta samtalsämne. Säg ”Titta på mig!” och upprepa det du vill ha sagt.

När hen hotar dig

Säg tydligt ifrån: ”Sluta hota mig” ”jag vill inte höra sånt där mer”

OBS! Var försiktig, se upp om det finns risk att hen tar till fysiskt våld.