Lästips

Det finns inte så mycket information om psykisk misshandel i parrelationer tillgänglig på svenska. Här kommer en del litteratur och länkar, de flesta på engelska, som jag rekommenderar dig som vill veta mer.

”The emotionally abusive relationship” av Beverly Engel
En bra informativ bok om psykisk misshandel, hur mönstren kan uppkomma och hur man kan ta sig ur det.

”The Verbally abusive relationship” av Patricia Evans
En bok om verbal misshandel där du lär dig känna igen och bemöta olika taktiker misshandlaren kan använda.

”Encouragements for the emotionally abused woman” av Beverly Engel
Här hittar du korta texter som ger uppmuntran i den tidvis väldigt jobbiga processen att upptäcka och ta sig ur psykisk misshandel.

”The emotionally abused woman- overcoming destructive patterns and reclaiming yourself ” av Beverly Engel
Bra bok om psykisk misshandel för utsatta kvinnor.

”The secret of overcoming verbal abuse” av Albert Ellis och Marcia Grad Powers
En självhjälpsbok om hur man kan återta kontrollen över sitt liv och bli fri från psykisk misshandel.

”Bli fri från ditt medberoende” av Melody Beattie
Boken för dig som lever med eller har levt med en destruktiv person – och försökt att lappa ihop relationen och hjälpa din käraste till ett bättre liv alldeles själv. Utan att uppskattas för det. Här får du lära dig att ta hand om dig själv i stället.

”Verbal abuse survivors speak out” av Patricia Evans
Boken bygger på många kvinnors berättelser om verbal misshandel. Du är inte ensam.

”Controlling people” av Patricia Evans
En bok om kontrollerande människor i allmänhet, och hur du sätter och håller fast vid dina gränser. Stärkande.

”Dumpa honom” av Greg Behrendt och Liz Tuccillo
Greg övertygar dig om att mannen som behandlar dig illa faktiskt inte vill ha dig på riktigt- och att du förtjänar en bättre karl som verkligen uppskattar dig. Skriven med humor men med ett viktigt budskap.

”Kvinnors vrede” av Harriet Goldhor Learner
En bok om hur man genom att bryta mönstret av ineffektiva sätt att visa vrede,sätter gränser och kommunicerar dem effektivt till sina närmaste.

”Släpp ut mig!” av Ann Haeger
En realistisk och spännande skildring av en kvinnas kamp för att bli fri från en psykiskt våldsam, narcissistisk man som förföljer henne efter separationen. Massor av användbara råd och tips för den som söker en väg ut.

”Våga leva och våga känna” av Pia Hänninen
Hur det är att växa upp i dysfunktionella familjer med missbruk och våld. Pia sätter ord på känslor som vi inte fått känna, vi lär oss att inte lita på någon och inte prata om det som händer inom familjen.

Har du tips på bra böcker och länkar? Skicka gärna ett mail till oss – info@psykiskmisshandel.se