Varför denna sida?

Psykisk misshandel är en  hemsida för dig som är eller har varit i en relation där det förekommer psykisk misshandel, och för dig som känner någon som är drabbad. Psykisk misshandel riktar sig även till dig som träffar utsatta kvinnor i ditt yrke.

När jag ville ha mer information om psykisk misshandel i parrelationer så sökte jag på Internet. Jag hittade inte en enda sida på svenska. Psykisk misshandel betraktas ofta som varningssignaler för att en man kan komma att bli fysiskt våldsam. Det är i och för sig inget jag ifrågasätter, men jag vill lyfta fram att psykisk misshandel är en allvarlig misshandel i sig. En misshandel som skadar den utsattas självkänsla allvarligt och som på sikt kan ge både psykiska och fysiska sjukdomar. Vi behöver mer kunskap om psykisk misshandel eftersom den är ett samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de utsatta.

I ett internationellt perspektiv kan vi se att det finns mycket litteratur och hemsidor om psykisk misshandel på den amerikanska marknaden där man kommit mycket längre i kunskaperna i det här ämnet. Jag har använt information därifrån samt ur mina egna kunskaper och erfarenheter. Jag inbjuder också både utsatta och professionella att dela med sig av sina egna erfarenheter. Välkomna att skicka e-post till info@psykiskmisshandel.se

Till sist: Informationen är i första hand skriven för utsatta kvinnor som misshandlas eller har misshandlats psykiskt av sin manliga partner. Jag är medveten om att psykisk misshandel även förekommer mellan andra familjemedlemmar, i enkönade parrelationer, på arbetsplatsen och mellan vänner. Jag tror att mycket av informationen på den här hemsidan kan vara till nytta även om din förövare är en kvinna.