Hur hög är tröskeln till att ringa socialtjänsten?

Det är många som skriver till oss på psykiskmisshandel.se Det är både kvinnor och män som känner sig utsatta i sin relation eller som vill prata om en tidigare relation och hur den har påverkat dem. Många undrar om det de varit med om verkligen är att betrakta som misshandel eller om de överdriver. Andra vill prata om hur de ska gå tillväga för att kunna ta sig ur relationen medan ytterligare andra är oroliga för någon närstående: en mamma, en dotter, en bror…

Alla dessa människor som har upplevelser av kränkningar i en relation med sig och som vänder sig till hemsidan har fått mig att fundera. Socialtjänsten har ett tydligt uppdrag att erbjuda råd och stöd, ekonomiskt bistånd, skyddat boende, hjälp till barn i våldsutsatta familjer och vidare stöd till våldsutövande personer som behöver hjälp att sluta. Men hur många känner till det? Och av dem som känner till det undrar jag hur många som känner sig redo att faktiskt ringa till socialtjänsten och söka hjälp. Och likaså hur väl socialtjänsten är rustade att ta emot dem.

Det kan finnas en rad olika skäl till att man drar sig för att söka sig till socialtjänsten. Det är en myndighet där man dokumenterar kontakterna. Man kan känna rädsla att bli ifrågasatt som förälder eller till och med att förlora sina barn. Det kan vara svårt att se sig själv som någon som skulle behöva en kontakt med socialen, då det finns en del fördomar om vilka som vänder sig dit. Man kan ha bristande förtroende för socialtjänsten. Det kan vara så att man inte upplever att stödet är anpassat till ens situation eller att man ”bara” är psykiskt misshandlad och inte borde ta resurserna i anspråk.

Alla hinder för att söka hjälp är ju naturligtvis ett problem då det inte är hälsosamt att leva i en relation där man blir utsatt för upprepade kränkningar och våld. Jag uppfattar att det finns utrymme för betydligt mer resurser till våldsutsatta och personer i destruktiva relationer. Kanske också delvis andra resurser. Att kunna fånga upp och stödja utsatta personer innan de lever i ett veritabelt helvete och är hotade till livet och måste söka skydd omedelbart borde vara en mänsklig rättighet och dessutom enormt resurssparande. Och, märk väl enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Vad har du för erfarenhet att möjligheterna till stöd och hjälp för en person som är utsatt för psykiskt våld? Skriv gärna till oss och berätta!

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author