Vart kan du vända dig om du är utsatt för våld?

Det kommer regelbundet in mail till redaktionen. Många historier från gamla och unga, kvinnor och män. De har haft en kort eller lång relation. Vissa separerade, andra fortfarande i relationen. Många har berättat sin historia och bett om råd eller om en bekräftelse på att de inte misstagit sig. Att de faktiskt varit med om något som kan kallas misshandel. Vissa män verkar känna extra stor ensamhet i sin situation då mycket inom våld i nära relationer.  Jag tackar för ert förtroende och för att ni delar era berättelser. Och samtidigt vill jag säga att jag försöker svara, men att detta sker på små lediga stunder utanför mitt heltidsarbete Det verkar svårt ibland att veta vart man kan, vill och vågar vända sig som utsatt. Och att över huvud taget våga berätta för någon vad man varit med om kan vara ett stort steg. Här listar jag ett par förslag på vart man kan vända sig för att få mer stöd än vad vi kan ge per mail:

Akillesjouren, Föreningen Akillesjouren skall:

  • Verka mot våld och förtryck av män i nära relationer.
  • Verka för att stötta män som blir fysiskt och/eller psykiskt misshandlade i en nära relation.
  • Verka för att synliggöra den problematik som finns kring män som blir utsatta för övergrepp, psykisk och fysisk misshandel i nära relationer

Arbetet ska präglas av respekt för alla människors lika värde. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Kvinnofridslinjen, telefon 020- 50 50 50  öppen dygnet runt för dig som är utsatt och för dig som är närstående.

Kvinnojourerna som inte är en myndighet och där du kan vara anonym

Brottsoffermyndigheten, Stöd och hjälp. Om du vill ha stöd och hjälp eller om du vill få veta mer finns kontaktuppgifter till viktiga verksamheter på sidan. För barn och vuxna.

Har du fått hjälp på annat sätt än det som finns länkat till här, som kan vara hjälp till någon annan? Skriv till oss.

Var rädd om dig. Du är värdefull. Du är inte ensam och det finns en väg vidare.

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author