Välkommen till Psykisk misshandel

Psykisk misshandelDen här hemsidan fokuserar på psykisk misshandel. Här kan du läsa om varningstecken på att en relation kan bli våldsam, samt vad som faktiskt är psykisk misshandel och hur det tar sig uttryck på olika sätt. Psykisk misshandel i en nära relation är samtidigt ett stort varningstecken på att fysisk misshandel kan ta sin början och bli en verklighet i relationen.

Här kan du även läsa om xxxxxxx och om vad det innebär att ha xxx Du kan läsa mer om xxxx och om hur den misshandlande partnern kan bete sig vid en xxx; kunskap som kan hjälpa dig om du funderar på att lämna en misshandlande partner.

För dig som har lämnat din misshandlande partner finns det en text om att gå från offer till att bli en överlevare.

Var rädd om Dig. Radera historiken efter att Du besökt sidan, om det är nödvändigt.