Vem misshandlar?

Vem är misshandlaren?

Den utsatta behöver förstå misshandlarens personlighetsdrag, inte för att försöka ändra på honom/henne (vilket nästan aldrig går) utan för att inse hur skadligt och destruktivt misshandlaren uppför sig och för att förstå att skulden för misshandeln alltid ligger på förövaren. Klicka här om du vill läsa mer om olika typer av psykiskt våld!

 • Har ett stort kontrollbehov eftersom han/hon inte upplever sig ha kontroll över sig själv och sitt eget liv.
 • Har behov av att dominera andra för att känna sig stark och betydelsefull.
 • Har låg självkänsla och känner sig hotad av att andra lyckas.
 • Känner sig osäker och otillräcklig och måste därför trycka ner andra för att känna sig bättre.
 • Lägger skulden för sina tillkortakommanden på andra.
 • Tycker ens egna behov är viktigare än andras.
 • Är okänslig, kan inte sätta sig in in andras åsikter och klarar inte att känna empati med andra.
 • Tycker att han/hon alltid har rätt.
 • Är otålig, lättirriterad och har kort stubin.
 • Har orealistiska, orimliga förväntningar på andra.
 • Perfektionist.
 • Kan vara extremt avståndstagande och kylig då du är i onåd och hen vill bestraffa eller kontrollera dig.
 • Är långsint och förlåter inte.
 • Kan ha snabba humörsvängningar.
 • Är misstänksam och svartsjuk.
 • Är arg, spänd och frustrerad.

(Listan är hämtad och modifierad från Beverly Engels bok ”The verbally abused woman”).

Den utsatta brukar ägna massor med tid och energi åt de två frågorna.  Nu får du svar på dem.

Misshandlaren är inte intresserad av att reda ut sårande missförstånd.

Är inte intresserad av att sluta fred.

Vill inte diskutera ”problemet”.  Bryr sig inte om dina känslor och vill inte höra dig berätta att du är sårad.

Är inte alls intresserad av ditt välbefinnande eller att få er relation att fungera. Är inte på din sida.

Även om personen envist förnekar blir den till din motståndare. Största intresset är att få makt och kontroll över dig.  Gör allt som behövs för att känna sig starkare och få dig att känna dig svagare. Drivkraft är vrede, inte kärlek.