Vem misshandlar?

Vem är hen?

Den utsatta behöver förstå misshandlarens personlighetsdrag, inte för att försöka ändra på honom/henne (vilket nästan aldrig går) utan för att inse hur skadligt och destruktivt misshandlaren uppför sig och för att förstå att skulden för misshandeln alltid ligger på förövaren. Klicka här om du vill läsa mer om olika typer av psykiskt våld!

 • Hen har ett stort kontrollbehov eftersom hen inte upplever sig ha kontroll över sig själv och sitt eget liv.
 • Hen har behov av att dominera andra för att känna sig stark och betydelsefull.
 • Hen har låg självkänsla och känner sig hotad av att andra lyckas.
 • Hen känner sig osäker och otillräcklig och måste därför trycka ner andra för att känna sig bättre.
 • Hen lägger skulden för sina tillkortakommanden på andra.
 • Hen tycker hens egna behov är viktigare än andras.
 • Hen är okänslig, kan inte sätta sig in in andras åsikter och klarar inte att känna empati med andra.
 • Hen tycker att hen alltid har rätt.
 • Hen är otålig, lättirriterad och har kort stubin.
 • Hen har orealistiska, orimliga förväntningar på andra.
 • Perfektionist.
 • Kan vara extremt avståndstagande och kylig då du är i onåd och hen vill bestraffa eller kontrollera dig.
 • Hen är långsint och förlåter inte.
 • Hen kan ha snabba humörsvängningar.
 • Hen är misstänksam och svartsjuk.
 • Hen är arg, spänd och frustrerad.

(Listan är hämtad och modifierad från Beverly Engels bok ”The verbally abused woman”).

Vad menar hen och vad vill hen?

Den utsatta brukar ägna massor med tid och energi åt de två frågorna.  Nu får du svar på dem.

Misshandlaren är inte intresserad av att reda ut sårande missförstånd. Hen är inte intresserad av att sluta fred. Hen vill inte diskutera ”problemet”.  Hen bryr sig inte om dina känslor och vill inte höra dig berätta att du är sårad. Hen är inte alls intresserad av ditt välbefinnande eller att få er relation att fungera. Hen är inte på din sida.

Även om hen envist förnekar det så är hen din motståndare. Hens största intresse är att få makt och kontroll över dig. Hen gör det hen behöver för att känna sig starkare och få dig att känna dig svagare. Hens drivkraft är vrede, inte kärlek.