Att komma ur ett misshandelförhållande

Psykisk misshandel är skadligt och bryter ner dig. Om du har läst på den här hemsidan och märkt att du lever med en misshandlare och vill förändra din situation så läs vidare här. Läs även om hur du kan bemöta psykisk misshandel och om argumenten för att stanna som inte håller.

Att utvärdera situationen

Några frågor till dig, för att du lättare ska kunna bestämma dig:

 • Är han/hon en bra vän till dig?
 • Gör han/hon dig glad och lycklig?
 • Känner du dig trygg, uppskattad och värdesatt då du är med din partner?
 • Respekterar och älskar han/hon dig som du är?
 • Tycker du om dig själv och känner du självrespekt då du är med din partner?
 • Tar han/hon fram dina bästa sidor?
 • Uppmuntrar han/hon dig att utvecklas och gläds hen med din framgång?
 • Har ni en gemensam framtidsplan?
 • Ser du fram emot att åldras med din partner?
 • Om du hade några månader kvar att leva, skulle du vilja tillbringa den tiden med din partner?
 • Fundera på svaren. Vad säger de dig om ert förhållande? Vill du vara kvar i det?
 • Kan han/hon ändra på sig?

Forskning visar att det är mycket sällan en misshandlare bli annorlunda förutom på ett sätt: Misshandeln brukar ofta bli allt grövre med tiden. De amerikanska författarna Patricia Evans och Beverly Engel menar båda att endast några få procent av misshandlarna ändrar på sig. Förutsättningen att en misshandlare ska ändra sig är att hon/an inser hur destruktivt handlat dig eller andra.

Har uppriktig vilja att förändra sig och söker professionell hjälp.

Om din partner har någon vilja att förändras märker du sannolikt om du börjar sätta gränser och håller fast vid dem.

Hoppet är svårt att släppa, men var realistisk då du bedömer chanserna att få en kärleksfull och trygg relation med misshandlaren.

Risker med att stanna

Om du överväger att stanna med misshandlaren så ta hänsyn till de risker det för med sig. Om du stannar och misshandeln fortsätter så skadar den din självkänsla allvarligt. Du riskerar att misshandeln trappas upp och även blir fysisk och du kan då få allvarliga fysiska och psykiska skador. Ju längre man är utsatt för den svåra stress det innebär att misshandlas så ökar riskerna för skador som kan ta lång tid att läka och du riskerar att förlora det viktigaste du har: dig själv.

Om du stannar

Se till att du så långt du kan bygger upp dig själv och bryter beroendet till din partner. Se dig om efter försörjningsmöjligheter, bygg upp ditt eget sociala nätverk. Gör också upp en plan hur du ska göra om våldet eskalerar plötsligt. Ha viktiga handlingar med mera lättillgängligt om du snabbt behöver lämna hemmet. Se till att du har någonstans att ta vägen. Berätta om möjligt för någon du litar på om din situation så att du inte är ensam i den. Gör det du kan för att undvika att utsättas för mer misshandel. Om han/hon hindrar dig från att skaffa försörjning, ha sociala kontakter med mera och isolerar dig helt, kan personen bli alltmer våldsam, sök hjälp hos någon du litar på!

När du lämnar

Tiden för uppbrottet är svår. Det är smärtsamt att inse att ens drömmar om kärlek krossats. Det kan vara skrämmande att börja om på egen hand. Försök vara så snäll mot dig själv som möjligt. Fråga dig själv vad du behöver och se till att du tillgodoser din egna behov. Sköt om din hälsa på bästa sätt. Se till att motionera och vila tillräckligt och var noggrann med din kost. Du är värd det allra bästa och din kropp behöver vårdas efter all stress du varit utsatt för. Försök våga berätta om din situation för någon eller några du litar på så du kan få stöd.

OBS! Var också uppmärksam på misshandlarens reaktion då han/hon får veta att du vill avsluta relationen. Vissa kan trappa upp våldet då de märker att de håller på att förlora kontrollen över sin partner. Tänk på din säkerhet och trygghet. Och se till att personen inte får fortsätta misshandeln via telefon, e-mail med mera.

Några tips på hur du tar hand om dig själv efter uppbrottet

Att komma över ett misshandelsförhållande kan ta väldigt olika lång tid. Det beror på hur länge misshandeln pågått, hur grov misshandeln var och på dina individuella förutsättningar.

Några idéer om hur du kan ta hand om dig själv kommer här:

Fysisk aktivitet kan lindra stressen. Välj det som passar dig. Kampsport eller body-mindträning (t.ex. yoga) kan vara läkande även för psyket. Promenader kan också hjälpa dig att få mer välbefinnande och lugn.

Läs böcker som stärker dig och ger dig mer kunskap (se till exempel våra lästips).

Skriv av dig!

Skriv brev till misshandlaren som du sedan bränner. För dagbok – kan vara skönt att se tillbaka och märka vilka framsteg du gör.

Sök någon som du kan prata med. En god vän eller familjemedlem du litar på kan räcka långt. Söker du professionell hjälp så kontrollera att den du ska gå hos verkligen är insatt i vad psykisk misshandel innebär. Du kan även kontakta en kvinno-/mansjour.

Tillåt dig att känna sorg och vrede. Gråt om du behöver, om du är arg så låt ilskan komma ut på ett sätt som inte skadar dig eller andra. Ge dig tid att bearbeta det du varit med om.

Börja ta tillbaka ditt jag. Umgås med dem du trivs med. Gör saker som du tycker om. Många gånger har allting gått i stå på grund av att misshandelsrealtionen tagit all tid och energi. Nu kan du börja bygga upp dig själv och ditt eget liv igen.

Fortsätt sköta om dig själv på bästa sätt med bra kost, sömn, vila och motion, och om du gillar t.ex. skönhetsbehandlingar, massage mm så unna dig det så mycket du kan. Ge dig själv allt gott – det är du värd!

Arbeta med att bygga upp din självkänsla. Tips på litteratur finns i vår litteraturlista.

Om du mår mycket dåligt psykiskt, t.ex har panikångest, är djupt deprimerad eller har självmordstankar- kontakta psykiatrin!

Att göra upp med sitt förflutna

Många menar att den som varit utsatt eller har bevittnat misshandel i barndomen har större risk att som vuxen hamna i destruktiva relationer som antingen misshandlare eller som utsatt. Det finns en trygghet i det välbekanta även om det man känner igen är nedbrytande. Däremot kan en kärleksfull relation vara något okänt och därför skrämmande. Tidigare misshandel kan ha gjort att du tappat självkänslan och inte tycker du är värd bättre. Du har kanske inte sett några bra förebilder för ett sunt parförhållande om du vuxit upp med kränkningar och våld. Det är därför viktigt att du funderar på om det här kan stämma in på dig. Om du inte kan konfrontera din första misshandlare så kan du t.ex bearbeta dina upplevelser genom att skriva ett brev du aldrig skickar iväg där du säger allt som blev osagt om svek, misshandel mm. Den vrede du kan känna kan du också få ut genom fysisk aktivitet, att slå på kuddar, träna kampsport eller skrika då du är ensam. Det finns bra böcker på engelska som du kan läsa. Du hittar lästipsen här! Mår du mycket dåligt psykiskt så bör du söka hjälp hos psykiatriska öppenvården eller en terapeut privat för att reda ut dina tidigare upplevelser.

Går det att få ett bra liv efteråt?

Den frågan ställer sannolikt många som varit i ett misshandelsförhållande. Svaret är ja!

Redan att få en vardag utan psykiskt våld är ett stort steg i rätt riktning. Då du återfått sinnesfriden och din självkänsla så kan du nå det du vill med relationer, karriär och andra saker du vill med ditt liv.