Varför stanna?

Ifrågasätt dina skäl att stanna kvar! Här undersöker vi några vanliga argument för att stanna kvar i misshandelsrelationen. Känner du igen dig?

”Hen säger att hen älskar mig”

Många av dem som misshandlar psykiskt har ingen förmåga till sann kärlek. De är så upptagna med att tillgodose sina egna behov att de inte känner empati med sin partner. Sann kärlek betyder att man är villig att se till sin partners behov, att man är villig att se och göra något åt sina egna brister. Att regelbundet skada sin partner känslomässigt har inget med kärlek att göra.

Rädsla för ensamheten

Du är rädd för att vara ensam. Du tvivlar på att du klarar dig själv. Det känns jobbigt att bli singel och inte passa in i mallen för hur det borde vara. Sannolikt känner du dig redan bottenlöst ensam med din partner också. Fundera! Det är troligt att ensamheten du känner med din partner är mycket smärtsammare än att vara singel och själv styra ditt liv.

”Jag kommer i alla fall inte att få det bättre”

Det är vanligt att känna så här då man lever i ett misshandelsförhållande. Det beror på att misshandlaren gradvis bryter ner ens självkänsla och självförtroende. Till sist så känner man sig värdelös och inkapabel och tror på alla nedsättande saker som misshandlaren säger om en. Ju längre hen håller på desto mer tar du skada.

”Jag älskar min partner”

Gör du? Det är ganska stor sannolikhet att du förväxlar kärlek med den bindning man får till en misshandlare. Du kan vara starkt beroende känslomässigt, kanske även praktiskt/ekonomiskt. När misshandlaren växlar mellan kränkningar och värme så bryts man ner snabbare än om hen är fientlig hela tiden. Då hen är vänlig så sänker du garden och nästa verbala smäll tar ännu hårdare. Den här tekniken är densamma som torterare använder sig av. Det är svårt att i längden känna uppriktig kärlek för någon som om och om igen skadar en känslomässigt. Kärleken vittrar sönder när hen knäcker din självkänsla.

”Om jag försöker mera så blir det bättre”

När man är utsatt för psykisk misshandel i form av ständig kritik och anklagelser så är det vanligt att man tar på sig skulden själv för att relationen inte fungerar. Hen får dig helt enkelt att tro att det är du som måste anstränga dig mera, att felet ligger hos dig. Men hur du än försöker så kommer hen inte att bli nöjd. Det är hens misshandel som är det verkliga problemet.

”Jag klarar mig inte utan min partner”

Psykisk misshandel får dig med tiden att känna dig allt mera hjälplös och beroende, inkapabel att klara dig utan din partner. Det kan bli helt förlamande. Försök minnas hur det var innan ni två träffades. Visst klarade du dig då?

”Alla andra tycker hen är en toppenkille/-tjej”

Det här är vanligt för misshandlare brukar i regel vara trevliga personer. Mot alla utom sin partner. Därför kan den utsatta få höra från familj och vänner vilken tur hen har som hittat just honom/henne som är så snäll. Att hen är trevlig mot andra har två viktiga vinster för den som misshandlar. Du har mindre chans att bli trodd om du berättar hur du har det. Du blir också mera sårad av att se att hen är helt annorlunda mot andra och undrar vad du gjort för att förtjäna hens dåliga behandling. Det ger personen mera makt över dig.

Tänk på…
Att den som är i ett misshandelsförhållande oftast har fått självkänslan och handlingskraften skadad på grund av misshandeln. Om du inte orkar ta dig ur just nu, fast du vet att det vore det bästa för dig, var inte självkritisk! Försök tala snällt till dig själv och bygga upp dig själv bit för bit. Ge dig själv det stödet du behöver från stärkande böcker, vänner, familj, en kvinnojour eller terapeut. Du är värd att ha det bra!