Digital kontroll

All ny teknik ger en massa nya möjligheter att hålla sig à jour med vad nära och kära gör. Många har säkert stor glädje av det men en del digitala tjänster är förödande för den som har en kontrollerande partner eller expartner. Då reklamkampanjer har ropat ut ”se var din familj är i realtid” så får jag gåshud då jag tänker på de möjligheter en misshandlare får. En mobiltelefon som läggs på bordet oövervakad ett kort ögonblick räcker oftast för att ha tid att installera spionprogram. Genom en app kan man övervaka bostaden direkt från sin mobiltelefon. Andra tjänster talar om var familj och vänner befinner sig, enkelt med GPS-tjänster. Dataintrång kan ge ytterligare upplysningar över den man vill övervaka.

Jag länkar här till en checklista vad man kan göra för att skydda sig om man tror att man kan vara utsatt för digital övervakning. Det här är teknikrevolutionens baksida och något var och en som haft oturen att råka på en misshandlare ska vara medveten om.

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author