Bevittna våld är också misshandel

Alldeles för många barn blir vittne till våld i deras eget hem. Forskning visar att det ger psykiska skador att vara vittne till våld. Det är inte heller ovanligt att misshandlaren som slår sin partner även ger sig på barnen fysiskt. Det är en god nyhet att Socialstyrelsen kommer ut med nya föreskrifter som skärper kommuners krav att utreda barns situation i ett hem där det förekommer våld. Även Hälso- och sjukvården får hårdare direktiv och anmälningsskyldigheten skärps ytterligare.

Läs mer här 

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author