Den här hemsidan fokuserar på psykisk misshandel.

Här kan du läsa om varningstecken på att en relation kan bli våldsam, samt vad som faktiskt är psykisk misshandel och hur det tar sig uttryck på olika sätt. Psykisk misshandel i en nära relation är samtidigt ett stort varningstecken på att fysisk misshandel kan ta sin början och bli en verklighet i relationen.

För dig som har lämnat din misshandlande partner finns det en text om att gå från offer till att bli en överlevare.

Var rädd om Dig. Radera historiken efter att Du besökt sidan, om det är nödvändigt.