Hon, han , hen

Till alla som skriver in med kommentarer om att män är lika utsatta för våld i nära relationer som kvinnor: utsattheten för våld i nära relation rapporteras av betydligt fler kvinnor än män. För att förenkla lite så misshandlas männen oftare av en okänd man utomhus och kvinnan av en känd man i sitt eget hem. När det gäller utsatthet för psykisk misshandel då? Betydligt fler kvinnor än män rapporterar att de blir utsatta, och de flesta förövare är män – men inte alla. Våldet är en personlig kris och en hälsorisk och ett stort samhällsproblem vi inte fått bukt med. Detta oavsett kön på offer och förövare. Ingen förtjänar att bli kränkt i sin relation. Jag önskar att man lyfter alla goda krafter som finns. Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Om du tycker att det saknas tillräckligt stöd för utsatta män – varför inte ta ett initiativ? Till exempel till en mansjour? Kanske en hemsida riktad till utsatta män? Glöm inte att tipsa oss om bra verksamheter som vi kan rekommendera vidare!

Läs rapporten om våldsutsatthet och hälsa som finns tillgänglig på NKC:s hemsida. Länk till plats där du kan ladda ner rapporten kostnadsfritt.

Psykiskmisshandel.se

View more posts from this author